หน้าหลักบริการ      ||      งานบริการ  

ระบบบัญชี SeniorSoft


SeniorSoft Professional V 8.5


โปรแกรมควบคุมคลัง สินค้าคงคลัง ดูแล จุดซื้อจุดขาย พิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน & ใบกำกับภาษี คุณสมบัติโปรแกรม:
- รองรับระเบียบของกรมสรรพากร รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ แบบฟอร์มใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมสรรพกร : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 คลิกที่นี่
[PDF] รายงานภาษีซื้อ คลิกที่นี่
[PDF] รายงานภาษีขาย คลิกที่นี่
-เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติการใช้งานที่ครอบคลุมถึงระบบบริหารงานขายปลีก และขายส่ง, ระบบควบคุมคลังสินค้า, ระบบการจัดการออกเอกสารต่างๆ, ระบบสมาชิก,ระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้, ระบบการตรวจสอบรายงาน, ระบบการส่งข้อมูลระหว่างสาขา และระบบบัญชีขั้นต้น และอีกหลายๆธุรกิจ เป็นต้น
-สามารถใช้งานบน Window XP/ VISTA และ Window 7
-มีระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารได้ทันที
-สามารถแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้สูงสุดที่ 5 ระดับกลุ่มสินค้า
-สามารถกำหนด serial ของสินค้าได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งตรวจสอบได้ว่า serial ใดขายไปแล้ว
-สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนหลัก
-หน้าจอเอกสารรับ-จ่ายสามารถรับและตัดสต๊อกได้หลายคลัง ภายในหนึ่งบิล
-สามารถกำหนดหน่วยย่อยของสินค้าตัวเดียวกันได้ ไม่จำกัด เช่น โหล แพค ลัง เป็นต้น พร้อมทั้งตัดสต๊อกอัตโนมัติ เช่น เหลือสินค้า 550 ชิ้น และสามารถแสดงได้ว่า 4 ลัง 4 โหล เป็นต้น
-สินค้า 1 ตัว สามารถกำหนดรหัสบาร์โค๊ด ได้หลายบาร์โค๊ด
-สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สี ไซส์ ได้ด้วยบาร์โค๊ดตัวเดียวกัน
-สามารถกำหนดสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นชุด เช่น ชุดกระเช้าของขวัญ พร้อมทั้งตัดสต๊อกสินค้าประกอบแบบอัตโนมัติ
-สามารถกำหนดสินค้าได้หลายสาขา และแต่ละสาขามีได้หลายคลัง
-สามารถตรวจสอบ คลังสินค้า ต้นทุนสินค้า กำไร-ขาดทุนเบื้องต้น ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้
-สามารถกำหนดเขตการขายของลูกค้าได้
-สามารถ recovery ข้อมูลของหน้าจอPOS ได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ
-ใน1 บิล สามารถตัดสินค้าจากหลายคลังสินค้าได้
-สามารถกำหนดส่วนลด และโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นได้หลากหลายมากขึ้น
-สามารถกำหนดวงเงินการขายได้ตามการกำหนดสิทธิ์พนักงานขาย
-สามารถตั้งราคาขายล่วงหน้าได้
-สามารถตรวจสอบ วันหมดอายุ ของสินค้า และยังสามารถแสดงในบิลจ่ายได้
-สามารถกำหนดราคาพิเศษให้สินค้าตามสภาพได้
-สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสาขาได้
-สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างสาขาได้
-สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง EDC ได้ทันที
-สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจนับสต๊อกอัตโนมัติ (Handheld) พร้อมทั้งปรับปรุงสต๊อกได้โดยอัตโนมัติ
-มีระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดบาร์โค้ดบาร์โค้ด (ฺBarcode System) แบบอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ Lot No. และวันหมดอายุของสินค้าได้
-มีระบบรายงานให้เลือกใช้มากมาย และมีการเพิ่มเติมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายที่มากขึ้น
-เพิ่มระบบการอนุมัติเอกสาร และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้อนุมัติเอกสารได้
-เกี่ยวกับระบบโอนคลัง ในกรณีที่สินค้ามีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ระบบจะแจ้งเตือนว่าคลังสินค้าติดลบ และแสดงจำนวนที่ติดลบด้วย
-มีบริการหลังการขายบริการหลังการขายบริการหลังการขายที่ดีเยื่ยม และสามารถสอบถามปัญหากับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานได้โดยตรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comment : ระบบบัญชี SeniorSoft