คุณ ไพโรจน์ อุกฤษฏ์สิริ > ผู้บริหารบริษัท : [Procom Center] ศูนย์รวมไอทีที่ทันสมัยที่สุดในสุรินทร์
  หน้าหลักติดต่อ > บุคลากร/เจ้าหน้าที่ > ไพโรจน์   อุกฤษฏ์สิริ
 
บุคลากร / เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารบริษัท [ 2 ]
1. ไพโรจน์  อุกฤษฏ์สิริ (เล็ก)
2. มาลิณีย์  อุกฤษฏ์สิริ (มล)
แผนกช่างซ่อมบำรุง [ 15 ]
3. อนุลิน  แสนกล้า (แสบ)
4. ธีรพงษ์  มะวิญธร (แสบ)
5. อภิรมย์  กระจายศรี (เอฟ)
6. กิตติพงษ์  มยุรา (เอก)
7. ชยพล  สามสี (อั้ม)
8. วัชรักษ์  เมินธนู (เจมส์)
9. ศราวุฒิ  ชมภูพื้น (นิก)
10. สถิต  มหานาม (อิฐ)
11. บุญถึง  สรรพาจารย์ (เตี้ย)
12. วรวิทย์   ศรีประโคน (วิทย์)
13. สมพงษ์  จันทร์เทศ (พงษ์)
14. สมาน  เมืองงาม (หล่อ)
15. เอกชัย  จงอุตส่าห์ (เอก)
16. วิชัย  ทันงาม (ปู)
17. เฉลิมพงศ์  เพชรศรี (ฉัตร)
พนักงานฝ่ายขาย [ 3 ]
18. นเรศ  กระจายศรี (อ้วน)
19. บุญเสริม  วงศา (เสริม)
20. นพดล  ธูปหอม (แจ๊ค)
พนักงานฝ่ายบัญชี [ 3 ]
21. พัชราภรณ์  ทิพชาติ (เจี๊ยบ)
22. ชัญญานุช  ประไวย์ (แพม)
23. ศิริรัตน์  ผิวขาว (ติ๋ง)
พนักงานฝ่ายเคลม [ 1 ]
24. ฉัตรชนก  สุขสนิท (เปื้อน)
พนักงานฝ่ายประมูล [ 1 ]
25. นเรศ  กระจายศรี (อ้วน)
พนักงานฝึกหัด/เด็กฝึกงาน [ 0 ]
ข้อมูลบุคลากร / เจ้าหน้าที่
  ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ - นามสกุล : ไพโรจน์  อุกฤษฏ์สิริ (เล็ก)
เบอร์มือถือ : 086-4618013
เบอร์มือถือ : 080-4844460
Line ID : procom001
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-538944
Email : procom001@gmail.com
แก้ไขล่าสุด : 11 มีนาคม 2552
  สถิติการใช้งาน  
เริ่มทำงาน : 5 กรกฏาคม 2542 **อายุงาน 19 ปี 0 เดือน
เข้าใช้งานเว็บ (Login) : 14 ครั้ง
ประกาศ/ข่าวสาร : 0 ครั้ง
ถาม/ตอบเว็บบอร์ด : 4 / 7 ครั้ง
มีส่วนร่วมเว็บ : 11 ครั้ง ** นับจากถาม/ตอบ ประกาศต่างๆ
  สถิติเกี่ยวกับโปรคอมฯ  

ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารบริษัท

ผู้ประกอบการ

มีรูปประจำตัว

ใช้งานเว็บ

ข้อมูลติดต่อ

มีส่วนร่วมเว็บ

ยังไม่ลงประกาศ

ถาม/ตอบดีเยี่ยม

ถาม/ตอบบอร์ด
Comment : ไพโรจน์  อุกฤษฏ์สิริ (เล็ก)